Sähkösuunnittelu

Tuotamme laadukkaita ja energiatehokkaita suunnittelu- ja konsultointipalveluita nykyteknologiaa hyödyntäen.
Sähkösuunnittelukohteitamme ovat kaikki toimisto- ja liikerakentaminen, teollisuuden tuotanto- ja varastotilat, asuinrakentaminen, hotelli- ja majoitustilat, sosiaalitoimeen liittyvät rakennukset, oppilaitokset, paikoitukseen ja liikenteeseen liittyvät rakennukset sekä saneeraus- ja korjausrakentaminen.

Pystymme suunnittelemaan kohteisiin kaikki standardien vaatimat ja asiakkaan haluamat sähkö-, tietoverkko-, viestintä-, turvallisuus- ja rakennusautomaatio-, sekä aurinkosähköjärjestelmät, jotka soveltuvat asiakkaan tarpeisiin ja takaavat kiinteistöjen energiataloudellisuuden.

Suunnittelu tehdään 3D-mallina, joten laitteistojen mahtuminen tilaansa saadaan tarkasteltua jo suunnitellun aikana.
koulutuksen ja kokemuksen mukanaan tuoma osaaminen, sekä uuden teknologian hyödyntäminen takaavat asiakkaallemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

Valaistussuunnittelu

 

Valaistussuunnittelun lähtökohtana kokoamme asiakkaan toiveet, kohteen tekniset ja visuaaliset erikoispiirteet sekä käyttäjätiedot, jotka muokkaamme mallinnusohjelmien avulla 3D-suunnitelmiksi. Kohteiden valaistus simuloidaan siihen suunnitelluilla ohjelmistoilla ja valaistuksen energiataloudellisuus ja ohjattavuus otetaan suunnitelmissa tarkoin huomioon.
Suunnittelussa ja mallinnuksessa käytämme DIALux Evo -ohjelmistoa.

Valaistussuunnittelu muodostaa tärkeän osan kiinteistöjen energianhallintaa, onnistunut valaistus lisää viihtyvyyttä ja tilojen käyttöastetta.

 

Kunto- ja energiakartoitukset

 

Sähköteknisessä kuntotutkimuksessa tarkastellaan sähköjärjestelmien ja -laitteiden kuntoa ja teknistä toimivuutta. Kokonaisjärjestelmien toimivuus ja kunto selvitetään silmämääräisen havainnoinnin lisäksi erilaisin mittauksin ja toimintakokein. Sen avulla saadaan täsmälliset tiedot järjestelmien tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta jne.

Erityisesti rakennuksissa, joiden käyttötarkoitus on muuttunut useasti, kuntokartoituksen tarve kasvaa. Muutokset ovat usein nopeasti tehtyjä, huonosti dokumentoituja ja joskus jopa vaarallisia tilojen käyttäjille, yleisölle sekä kiinteistöille.

Kuntoarvioija voi tarvittaessa suositella tarkemman kuntotutkimuksen tekemistä tietylle osa-alueelle.

Ota yhteyttä

Jarmo Suominen

Suunnittelupäällikkö
FISE talotekniikan valvoja, sähkö

Sähkösuunnittelu

0400 401 383
jarmo.suominen@paloff.com

Ota yhteyttä

Marko Suolahti

Aluepäällikkö ins. (AMK)
LVIA-Valvoja (FISE)

LVIA-Suunnittelu ja Valvonta

044 210 0450
marko.suolahti@paloff.com

Tiesitkö?
Sähkösuunnittelun ja LVIA-suunnittelun pitää huomioida toinen toisensa, jotta järjestelmät toimivat kiinteistössä yhtenä kokonaisuutena. Siksi ne kannattaa tilata samalta taholta! Katso lisää LVIA-suunnittelusta.