Palokatkosuunnittelu

 

Palokatkosuunnittelu on syytä tehdä hyvin, koska palokatkot lisäävät turvallisuutta sekä antaa lisää aikaa pelastautumiselle ja pelastamiselle.

Palokatkolla tarkoitetaan muun muassa kaikkia rakennuksen palo-osastoitavien rakenteiden läpi kulkevia läpivientejä sekä saumojen tiivistyksiä. Palokatkon päätehtävä on estää tulen, kuumuuden, savun ja myrkyllisten kaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen. Palokatkojen osastointiluokan tulee vastata rakenteen paloluokkaa. Palokatkot tehdään niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehty palokatkosuunnitelma edesauttaa valitsemaan rakenteen paloluokkaa vastaavan menetelmän, jolla palokatko tehdään.

Palokatkosuunnitelma tehdään kohteeseen, jossa on tarve tehdä läpivientejä tai tiivistyksiä osastoivissa rakenteissa. Talotekniikan läpivientien ja reikien tiivistäminen vähentää tehokkaasti tulipalon ja savukaasujen leviämistä. Hyvin tehty palokatkosuunnittelu edesauttaa palokatkojen toteuttamista kohteessa. Palokatkot kannattaa suunnitella jo paloteknisen suunnittelun yhteydessä, mutta viimeistään ennen kuin talotekniikkaa aletaan asentaa. Jos palokatkojen tekemistä ei oteta huomioon talotekniikan asennuksessa, voidaan tekniikkaa joutua purkamaan ja asentamaan uudelleen, mikä aiheuttaa lisää kuluja.

Palokatkosuunnitelma on rakennushankkeen ryhtyvän asiantuntijan laatima erityissuunnitelma, joka laaditaan muiden erityissuunnitelmien (rakenne-, LVI-, sähkösuunnitelmat) laatimisen rinnalla ja yhteistyössä näiden alojen suunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelma sisältää tekstiosan, palokatkojen sijaintikaaviot sekä palokatkojen asennusdetaljit.

Palokatkosuunnitelma edellytetään usein tehtäväksi rakennusluvan lupaehdoissa.

Palokatkosuunnitelmalla varmennetaan palokatkojen kelpoisuus kohteeseen.

Ota yhteyttä

Otto Pohjola

Palotekninen suunnittelija
Palotekniikkaosaston päällikkö

Fise Vaativa paloturvallisuussuunnittelija

050 324 4569
otto.pohjola@paloff.com

Tiesitkö?
Kun otat meiltä myös palokatkojen toteutuksen, työn jälki on yhtenäistä, eikä työmaalla synny ikäviä yllätyksiä. Katso lisää palokatkojen urakoinnista!